1.) Tokajban is egy régi mozdony várja az ideérkezőket.